Vi har laget opplegg til rundturer til fots eller på sykkel i Skien, Notodden, Nome og Tokke. Seinere kommer et tilsvarende opplegg i Sauherad.

Turene går i områder og på veger med annen trafikk. Det er viktig å ta hensyn til andre trafikkanter og å ferdes forsiktig.

Prosjektansvarlig har ikke ansvar for noe som måtte oppstå underveis på turene. Det er helt og holdent skolen eget ansvar.

Prosjektansvarlig har heller ikke ansvar for noe forhold som måtte oppstå under båtturene.

| More