Ulefoss Hovedgaard og familien Aall
pano_09.jpg

Aall-familien var knyttet til Ulefoss helt fra 1700-tallet. Niels Aall den eldre var født i London, men flyttet til Porsgrunn (1712). Da var han 10 år gammel. Han startet trelastforretning i Porsgrunn (1734) og kjøpte store skogeiendommer i Telemark. Sønnen hans, Niels Benjamin, kjøpte gården på Ulefoss (1782). Utenom skoger og gårder i Telemark eide han sager på Ulefoss og i Skien.

Sønnen hans igjen, Niels, fikk bygd Ulefos Hovedgaard som landsted. Den ble påbegynt i 1802 og stod ferdig i 1807. Byggematerialene var slaggstein fra Ulefos Jernværk. Axel Otto Mørner, en greve og generalløytnant som var krigsfange på hovedgården, dekorerte hagestuen med fossemalerier. Niels kalte hovedgården for «min borg». I 1830 flyttet han hit. Siden den gang har familien Aall bodd på hovedgården.

Den Niels som bosatte seg på Ulefoss, var statsråd, og han og brødrene hans møtte på Eidsvoll i 1814. Niels var minister mens Jacob og Jørgen var valgte representanter.

I 1992 ble gården halvoffentlig museum og er åpen for publikum i sommerhalvåret.

| More