En bonde feller et tre i en av skogene i Telemark. Stokken blir lempa i vannet og fløta nedover elva til et sted der vannet er roligere. Her samles tømmeret, og etterhvert bindes det sammen i en flåte. Redskapen har forandret seg, men akkurat slik har tømmerhogst og fløting blitt drevet i Skiensvassdraget i hundrevis av år.

127_01.jpg127_07.jpg127_08.jpg127_09.jpg127_10.jpg

Allerede for tusen år siden ble slike tømmerflåter fløta, rodd eller seilt på Skiensvassdraget. Vassdraget vårt er ett av de eldste fløtningsvassdraga i landet. Det består av fosser, vann og elver som dekker store deler av fylket vårt. Skiensvassdraget ender i Skien, der tømmer har blitt sendt ut i verden eller har blitt til trelast ved sagene, slipt til tremasse ved tresliperiene eller blitt til papir i papirfabrikkene.

01_flotere.jpg

HISTORIE: Tømmerfløtingen i Skiensvassdraget foregikk i mange hundre år. Bildet er fra Klaumannsjøen. På det lille bildet sleper MS «Ørnen» historiens siste tømmerslep ned til Union i Skien.

Denne framstillingen av tømmerfløting har Einar Østvedts bok «Fløtning i Telemark gjennom 300 år» som hovedkilde. Østvedt har lagt stor vekt på at Skien by vokste fram som en konsekvens av tømmerfløting og treforedling. Derfor har Skien en uforholdsmessig stor plass i dette kapittelet. Det håper vi å kunne rette opp med tilgang til flere kilder i tiden som kommer.

Klikk på symbolet for å laste ned dokumentene:
  Hefte om
tømmerfløting
Spørreark Fasit

 

 

Til webside om tømmerfløting

 

 

pdf.gif

OBS! 12.4 MB

 

 

Dette temaet har ikke spørreskjema

 

 

| More