Geoparkstien på Ulefoss – fra Øra til Simonsodden

Gangstien som går langs Norsjø fra rasteplassen på Øra til Cappelenbruddet naturminne, er 1,1 km lang. Stien ble anlagt i 2011 og har god standard. Der gangstien slutter, forsetter turen et kort stykke langs bilvei. Vi advarer om trafikken på Grønvoldvegen. Turen går videre på en smal sti ut til Simonsodden, et naturskjønt område der det er fint å raste og bade. Turen kan sykles, men vi anbefaler å spasere for å få mest mulig ut av omgivelser og oppgaver.

 Vi har laget en detaljert beskrivelse av turen med bilder av det en kan se underveis, og en kort beskrivelse til hvert bilde.

flyfoto_nytt.jpg
Ulefoss sett fra lufta. Foto: Åsmund Tynning

Stien går forbi steinbrudd og anlegg fra gruvevirksomheten i området. I Fensfeltet har det vært tatt ut kalk, jernmalm og en rekke spesielle mineraler fra dagbrudd og gruver i ulike perioder helt fra 1100-tallet og fram til vår tid. Langs denne stien blir det ikke informert om virksomheten i Gruveåsen, der det ble tatt ut jernmalm til jernverket på Ulefoss. Det vil bli laget et eget opplegg om denne virksomheten. Hva geologi er, og hva en geolog gjør, kan du lese mer om her.

fredning.jpg
Flere steder i Fensfeltet ligger bergartene synlige i dagen. Disse stedene er spesielt vernet. Her er det ikke lov å ta med seg stein, hakke eller gjøre skade på annen måte.

Vi anbefaler å «gå» stien i web’en før turen gås i den virkelige verden. Dette opplegget er en samling kunnskap om naturen i dette området og om historien til den industrielle virksomheten som har foregått her.
 
Vi regner med at en halv skoledag vil rekke til å gå turen, gjøre oppgaver og observasjoner underveis, ha en rast på Simonsodden og vende tilbake til Øra.

 Det er laget en lærerveiledning som bør leses før klassene tas med på tur.

Spørsmålsarket som følger opplegget, er til bruk under turen. Elevene skal krysse av for riktig alternativ på spørsmål som handler om det de ser underveis. Observasjonsoppgavene handler om fugleliv og planteliv og krever at en har studert bilder av artene i web’en i forkant. Det anbefales å ta med en fuglebok og en flora.
 
Logo_Geopark.jpgOpplegget for «Geoparkstien på Ulefoss – fra Øra til Simonsodden» er laget i samarbeid med Gea Norvegica Geopark  og Nome kommune og finansiert av Nome kommune. Takk til Per Bert Tufte for lokalhistorisk bistand.


Webside, PowerPointpresentasjon og spørsmålsark

Til turen er det laget en webside med bilder og informasjon om hva turgåere kan se underveis. Innholdet i websiden er også samlet i et MS Word-dokument. Bildene fra turene er samlet i en PowerPointpresentasjon, slik at turen kan gjøres i klasserommet på forhånd.

Til turen er det også laget et spørsmålsark med avkryssingsoppgaver som er tenkt brukt under turen. Spørsmålene er laget med tanke på å skulle brukes av grunnskoleelever, men de kan gjerne brukes som quiz av voksne turgåere. De er laget for å lede elevenes oppmerksomhet mot det vi ønsker de skal se nærmere på, ikke for å teste kunnskaper først og fremst. Å vekke nysgjerrighet og oppdagerglede er et viktig mål med dette prosjektet.

Klikk på symbolet for å laste ned dokumentene:
  Manus til
Presentasjon
Presentasjon Spørreark Fasit Observasjonsark
fugler
Observasjonsark
planter

 

Tur fra Øra til Simonsodden
- beskrivelse av turen

 

wrd.gif

579 KB

pdf.gif

1.857 MB

wrd.gif

59 KB

wrd.gif

32 KB

wrd.gif
491 KB

wrd.gif
818 KB

| More