Skien ligger der byen ligger på grunn av kontakten med havet gjennom Skienselva og med øvre deler av Telemark gjennom Skiensvassdraget. Skien vokste fram som en møteplass for handel for over tusen år siden. Her ble varer fra bygdene lastet om og lagret før de ble seilt videre ut i verden.

127_26.jpg127_27.jpg127_28.jpg127_29.jpg127_30.jpg

Det er mange steder i Skien som ligger ved vannet, og som vi ikke når med denne rundturen. Vi har valgt denne løypa rundt Hjellevannet fordi den forteller mye om byen vår og hva som har hendt her. Rundturen er på rundt seks kilometer, og den går stort sett på gang- og sykkelstier.

Vi foreslår å starte på Hjellebrygga, gjerne på flombrygga som er den høyeste delen av brygga. Der er det god plass til sykler og til at elevene kan samles for å få informasjon før de legger i vei. Ellers «biter løypa seg selv i halen» slik at et hvilket som helst sted langs turen er et greit startsted.

Spørsmålsarket er til bruk under turen. Elevene skal krysse av for riktig alternativ på spørsmål som handler om det de ser underveis.

Sykkelturen følger denne ruta:
Klikk på kartet for å komme til et interaktivt kart som viser ruta:

oversiktsbilde.jpg

Klikk på symbolet for å laste ned dokumentene:
  Manus til
Presentasjon
Presentasjon Spørreark Fasit

 

Til webside med info om turen rundt Hjellevannet

 

wrd.gif

387 KB

pdf.gif

4.510 KB

wrd.gif

68 KB

wrd.gif

37 KB

| More