På denne rundturen er vi innom områdene der industrien på Notodden ble etablert fra slutten av 1800-tallet og i første halvdel av 1900-tallet. Turen går langs Heddalsvannet og Tinnelva.

For skoleklasser som ønsker det, er det mulig å besøke Bedriftshistorisk Samling/Hydromuseet som ligger inne på det gamle industriområdet til Norsk Hydro. Det er også mulig å få omvisning på Øvre Tinfos i den gamle kraftstasjonen Tinfos 2, «Borgen».

Disse besøkene må avtales på forhånd.

127_21.jpg127_22.jpg127_23.jpg127_24.jpg127_25.jpg

Det er mulig å rekke omvisning begge steder på en dag, men det er viktig at tidspunktene som det er gjort avtale for, holdes nøye. Vi beregner start på turen ved jernbanestasjonen kl. 9.00 og anbefaler en avtale med omviser på Bedriftshistorisk Samling/Hydromuseet klokka 9.30. Her har vi en time til rådighet. Før besøket bør elevene sykle rundt på området og løse oppgavene på observasjonsskjemaet.

Ring for bestilling av besøk på Bedriftshistorisk Samling/Hydromuseet på telefon 35093934 en uke før besøket. Besøket koster kr 10.- per elev. En del elever på Notodden har vært på Bedriftshistorisk Samling/Hydromuseet før. Det er fint å gi beskjed om dette når det bestilles besøk slik at det kan tas hensyn til dette under omvisningen.

Omvisning i «Borgen» må bestilles en uke i forveien på telefon 35 01 78 00.

Når vi er ferdige på Øvre Tinfos, sykler vi opp til Notodden kirke. Der avsluttes turen.

Spørsmålsarket er til bruk under turen. Elevene skal krysse av for riktig alternativ på spørsmål som handler om det de ser underveis.

Notodden har vannvei til havet og vannkraft i fossen

Før Notodden ble en industriby, var den et bygdested som het Tinnessand. Her møttes vannveien over Heddalsvannet og landeveien til øvre Telemark og Kongsberg.

Notodden er en innlandshavn. Dampbåten «Statsraad Stang» gikk i rute på strekningen Fjærestrand ved Skien til Heddal fra 1852. I 1861 stod Norsjø-Skienkanalen ferdig, og trafikken økte. Fra 1880-åra gikk det to båter hver vei daglig i sommersesongen fra Skien til Notodden. Gjennom kanalen hadde Notodden forbindelse med havet. Kanalbygging kan du lese mer om i heftet om Kanalhistorien.

Notodden by vokste fram fra før 1900. I Tinnfossen var det kraft først til sagbruk og treforedling, siden til papirproduksjon og jernverk. I 1905 startet Norsk Hydro med salpeterproduksjon og kraftutbygging. Notodden var Hydros «vugge». Det var to hovedgrunner til den kraftige industriutbyggingen på Notodden. Den ene grunnen var tilgangen på kraft. Teknikken med å overføre kraft over avstand fantes ikke tidlig på 1900-tallet. Fabrikkene måtte legges tett ved kraftkilden, som var fossene. Den andre hovedgrunnen til at Notodden ble industristed, var Norsjø-Skienjkanalen. Heddalsvannet var blitt «som en bukt av havet», sa amtmann Aall. Kanalen var transportvei for varene som ble produsert på Notodden.

I 1900 hadde tettstedet Notodden 900 innbyggere. I 1910 bodde det 5000 mennesker her. Industriutbyggingen gjorde at folk flyttet til bygdestedet, som ble til en by. I 1913 fikk Notodden bystatus.

Klikk på symbolet for å laste ned dokumentene:
  Manus til
Presentasjon
Presentasjon Spørreark Fasit

 

Til webside med info om rundturen i Notodden

 

wrd.gif

539 KB

pdf.gif

4.278 KB

wrd.gif

58 KB

wrd.gif

31 KB

 

Til webside med info om Øvre Tinfos

 

wrd.gif

321 KB

pdf.gif

1.440 KB

   

Øvre Tinfos hører med til rundturen, men vi har valgt å skille ut informasjonen om området i en egen presentasjon.

| More