Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten god støtte og hjelp fra en rekke aktører.

Takk for finansiell støtte fra Skien kommune, Sauherad kommune, Tokke kommune og Nome kommune.

Vi har også fått støtte fra Skiensvassdragets fellefløtningsforening, Tinfos Småkraftverk, Øst-Telemarkens Brukseierforening, Midt Telemark Energi AS og AT Skog.

Vi er takknemlige for god hjelp fra Hydros bedriftshistoriske samling på Notodden ved Bjørnar Johansen og fra Tinfos AS på Notodden. God hjelp har vi også fått av Per Bernt Tufte og fra Aall Ulefoss.

Når det gjelder bilder, er vi stor takk skyldig til flere billedeiere. Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening, Norsk Hydro, Tinfos AS og Telemarkskanalen har vært svært generøse når vi har spurt om å få benytte deres billedarkiver.

| More