Båtturer

Sentralt i undervisningsopplegget står informasjonen om båtturene på Telemarkskanalen. Vi har delt kanalstrekningen opp i fire ulike turer:

  • Skien - Lunde og retur
  • Ulefoss - Lunde og retur
  • Lunde - Dalen og retur
  • Akkerhaugen - Lunde og retur

Til hver av turene er det laget en webside med bilder og informasjon om hva reisende kan se underveis. Innholdet i websiden er også samlet i et MS Word-dokument. Bildene fra turene er samlet i en PowerPointpresentasjon for hver tur slik at reisen kan gjøres i klasserommet på forhånd.

Spørsmålsark

Til hver av turene er det laget et spørsmålsark/ observasjonsskjema med avkryssingsoppgaver som er tenkt brukt under turene. De er laget for å lede elevenes oppmerksomhet mot det vi ønsker de skal se nærmere på, ikke for å teste kunnskaper først og fremst. Å vekke nysgjerrighet og oppdagerglede rundt vassdraget vårt er et viktig mål med dette prosjektet.

Strekningen Skien - Dalen trafikkeres av to båter, MS Victoria og MS Henrik Ibsen. Det er viktig å bruke spørsmålsark for riktig båt siden noe av spørsmålene er knyttet til båten.

Bilder

Vi har valgt å legge stor vekt på bilder. De fleste bildene er tatt spesielt til prosjektet. I tillegg bruker vi bilder fra eldre tider. Der har vi hatt god hjelp fra Norsk Hydro og Tinfos A/S. Tanken er at elevene på forhånd skal presenteres for det de skal se slik at de kjenner seg igjen og er forberedt. Turene kan gjøres i klasserommet først slik at lærere og elever er best mulig forberedt på hva de får se.

Ulike temaer - kanalens historie, tømmerfløting og kraftproduksjon

Informasjon om kanalhistorien, tømmerfløting og kraftproduksjon er samlet i tre websider. Informasjonen i websidene er også presentert i et hefte i PDF-format, som kan lastes ned og skrives ut.

| More