Vrangfoss sluser

Vrangfoss sluser har fem kamre med en samlet løftehøyde på 23 meter. Slusene er hogd inn i landskapet ved siden av dammen, der fossen gikk før det ble kanal. Vrangfoss har fått navnet sitt fordi fossen var så stri, og det var så vanskelig å fløte tømmer her.

Vrangfoss sluser har fem kamre.

Dette postkortet er trolig fra da Bandak-Norsjøkanalen var ny.

Kong Oscar IIs monogram er hogd inn i fjellet ved Vrangfoss underkanal.

Ved Vrangfoss underkanal ligger kanalens sag.

Dammen ved Vrangfoss

Slusemesterbolig og vaktbu

Vrangfoss i tidligere tider. Passasjerbåten «Inland» er på vei gjennom Vrangfoss underkanal.

Vanninntaket til kraftstasjonen og dammen ved Vrangfoss.

Victoria på vei inn i det øverste slusekammeret i Vrangfoss sluser.

Vrangfoss sluser og fossen med dammen sett fra brua over Eidselva.

Henrik Ibsen i Vrangfoss underkanal.

Fremdeles foregår alt slusearbeidet i Bandak-Norsjøkanalen med handkraft: Slusene åpnes og lukkes manuelt.