Tømmerfløting i Skiensvassdraget
 

En bonde feller et tre i en av skogene i Telemark. Stokken blir lempa i vannet og fløta nedover elva til et sted der vannet er roligere. Her samles tømmeret, og etterhvert bindes det sammen i en flåte. Redskapen har forandret seg, men akkurat slik har tømmerhogst og fløting blitt drevet i Skiensvassdraget i hundrevis av år.

Allerede for tusen år siden ble slike tømmerflåter fløta, rodd eller seilt på Skiensvassdraget. Vassdraget vårt er ett av de eldste fløtningsvassdraga i landet. Det består av fosser, vann og elver som dekker store deler av fylket vårt. Skiensvassdraget ender i Skien, der tømmer har blitt sendt ut i verden eller har blitt til trelast ved sagene, slipt til tremasse ved tresliperiene eller blitt til papir i papirfabrikkene.

HISTORIE: Tømmerfløtingen i Skiensvassdraget foregikk i mange hundre år. Bildet er fra Klaumannsjøen. På det lille bildet sleper MS «Ørnen» historiens siste tømmerslep ned til Union i Skien.

Denne framstillingen av tømmerfløting har Einar Østvedts bok «Fløtning i Telemark gjennom 300 år» som hovedkilde. Østvedt har lagt stor vekt på at Skien by vokste fram som en konsekvens av tømmerfløting og treforedling. Derfor har Skien en uforholdsmessig stor plass i dette kapittelet. Det håper vi å kunne rette opp med tilgang til flere kilder i tiden som kommer.

Klikk på symbolet for å laste ned dokumentene:
 
Hefte om
tømmerfløting
Spørreark
Fasit
PDF-fil med kanalhistoren
OBS! 12,4 MB
Dette temaet har ikke spørreskjema.

 


Fylkesbiblioteket i Telemark er ansvarlig for prosjektet, som er et samarbeid mellom
Vest-Telemark Museum, Telemark Fylkesbibliotek og Telemark Museum.
Innholdet er utarbeidet av Skribenten Ole Bjørn Ulsnæs

Prosjektet er utarbeidet med støtte fra:

Logo ABMU

Vi har også fått støtte fra noen bedrifter langs vassdraget:

 
Logo AT Skog
Logo Tinfos småkraftverk
Logo Øst-Telemarkens Brukeseierforening
Logo Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening
 

I tillegg har fire kanalkommuner bidratt med støtte:

Nome kommunevåpen
Nome
Sauherad kommunevåpen
Sauherad
Skien kommunevåpen
Skien
Tokke kommunevåpen
Tokke

Har du spørsmål eller synpunkter på innholdet i webben - send oss en mail.
Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra lærere og elever som bruker undervisningsopplegget.