I Telemark bor det rundt 163 000 mennesker. Det er i underkant av fire prosent av landets befolkning. Likevel blir omtrent ti prosent av Norges el-kraft produsert i vårt fylke. Det gjør Telemark til et viktig kraftproduksjonsfylke.

127_11.jpg127_12.jpg127_13.jpg127_14.jpg127_15.jpg

Strømprisene går opp og ned med etterspørselen i markedet. Men om vi regner ut fra en pris på 30 øre per kWh, produseres det hvert år strøm for om lag 3,6 milliarder kroner i Telemark.

I tillegg til at vi bruker strøm til lys og varme i husene våre, er den elektriske krafta grunnlaget for mye av industrien i Telemark.

Strømmen blir produsert i små og store kraftverk i hele Skiensvassdraget. Mange vann i Telemark er demt opp for å samle vann til produksjon av strøm. Vannmagasinene ligger i hele fylket, fra høyfjellet til Skien. Dammer, elveløp og rørgater sørger for jevn tilførsel av vann til turbinene som lager strøm i kraftstasjonene.

forstesiden.jpg

Klikk på symbolet for å laste ned dokumentene:
  Hefte om
kraftproduksjon
Spørreark Fasit

 

 

Til webside om kraftproduksjon

 

 

pdf.gif

OBS! 12.8 MB

 

 

Dette temaet har ikke spørreskjema

 

 

| More