• Akershus Energi: http://www.akershuskraft.no/
 • Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, Kunnskapsforlaget, 1988
 • Berg, Gunnar: Historiske spor langs Telemarkskanalen - og andre milepeler, Telemark fylkeskommune, planseksjonen, 2001
 • Berg, Gunnar: Telemarksvassdragets samferdselshistorie – og kanalens bidrag til industrireisingen i Telemark, Porsgrunn, 2004
 • Berg, Gunnar: Fra Kvernkall til gassrør, Tekna, Telemark, 2005
 • Borchenius J., red: Norges handel, sjøfart og industri i tekst og billeder, Bratsberg Amt, Kristiania 1913-14. Faksimileutgave av originalutgaven, Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, Skien, 1989.
 • Bratsberg, Hansen, Lorentzen: Rutebåtene på Telemarkskanalen, Skien 1985
 • Dalland, Ø. og Misund, P.: Bandakkanalen, Landbruksforlaget 2001
 • Dalland, Øystein: Telemark i lys av vannet, Landbruksforlaget, 2001
 • Gardåsen, T. K. Lokalhistorisk reise på Telemarkskanalen. Fortidsminneforeningen og Telemark Fylkeskommune, Skien 1997.
 • Gardåsen,T.K.: Livet på Telemarksbåtene, Skien 1988
 • Holand, Johan E.: «Skotfoss fram i lyset», Skien 1993
 • Høydal, Hallgrim: Drivkraft i 100 år, Tinfos Papirfabrik-Tinfos As 1894-1994, Notodden 1994
 • Høydal, Hallgrim: Kampen om vannet, Øst-Telemarkens Brukseierforening, 1903-2003, Notodden 2003
 • Hydros web: http://www.hydro.com/no/about/history/
 • Kraftskolen: http://www.kraftskolen.no/
 • Miljøstatus i Nome: http://www.ceroi.net/kommuner/nome/default.htm
 • Miljøstatus i Skien: http://www.ceroi.net/kommuner/skien/tema/kulturminner/index.htm
 • Sagafos, Ole Johan: Livskraft. På norsk
 • Seierstad, Ivar: Skiens historie, bind 1, Skien kommune, 1958
 • Skagerak Energi AS: http://www.skagerakenergi.no/
 • Skien Aktiemølle AS: http://www.skiensaktiemolle.no/
 • Statkraft: http://www.statkraft.no/
 • Telemark Historie, Tidsskrift for Telemark Historielag nr 13-1992, Kanalen 100 år
 • Tinfos AS: http://www.tinfos.no/
 • Tangen, Jan Erik og Halvorsen, Roger: Grenlandsboka, Natur-Informasjon, Porsgrunn, 1991
 • Østvedt, Einar, Skiens historie, bind 2 og 3, Skien kommune, 1959
 • Østvedt, Einar, Fløtning i Telemark gjennom 300 år, Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening, Skien 1963
 • Aarsrud, Sigurd: Norsjø-Skienskanalen gjennom 100 år, Skien 1961
| More