Her ligger materiale til bruk før og under båtturene på Telemarkskanalen.

Informasjonen er tilrettelagt for fire ulike turer, og det er laget et informasjonshefte, en powerpointpresentasjon og et spørsmålsark med fasit til hver tur.

Tanken er at turen kan gjøres i klasserommet først slik at lærere og elever er best mulig forberedt på hva de får se fra båtdekket.

rad.jpg

Informasjonsheftet er laget som et manuskript for den som holder presentasjonen. Titlene i presentasjonen er de samme som avsnittsoverskriftene i MS Word-dokumentet og på nettsidene

Spørsmålsarkene er til bruk under turen. Elevene skal krysse av for riktig alternativ på spørsmål som handler om det de ser underveis og fakta om båtene.

Noen av spørrearkene med tilhørende fasiter er endret før 2008 sesongen. Hvis dere oppdager feil i fasit, ber vi dere ta kontakt med obu@skribenten.no og melde fra.

Klikk på symbolet for å laste ned dokumentene. Vær obs på at PPT-presentasjonen er store, og det tar lang tid å laste dem ned.

 

Manus
presentasjon

PPT-
presentasjon

Spørreark
Victoria

Spørreark
Henrik Ibsen

Fasit
Victoria

Fasit
Henrik Ibsen

Tur fra
Skien til Lunde

wrd.gif
478 KB
ppt.gif
2.786 KB
wrd.gif
57 KB
wrd.gif
58 KB
wrd.gif
30 KB
wrd.gif
27 KB

Tur fra
Lunde til Skien

wrd.gif
456 KB
ppt.gif
2.510 KB
wrd.gif
56 KB
wrd.gif
59 KB
wrd.gif
24 KB
wrd.gif
28 KB

Tur fra
Ulefoss til Lunde

wrd.gif
283 KB
ppt.gif
1.783 KB
wrd.gif
55 KB
wrd.gif
58 KB
wrd.gif
27 KB
wrd.gif
27 KB

Tur fra
Lunde til Ulefoss

wrd.gif
236 KB
ppt.gif
1.619 KB
wrd.gif
54 KB
wrd.gif
59 KB
wrd.gif
27 KB
wrd.gif
28 KB

Tur fra
Lunde til Dalen

wrd.gif
441 KB
ppt.gif
3.643 KB
wrd.gif
53 KB
wrd.gif
54 KB
wrd.gif
24 KB
wrd.gif
25 KB

Tur fra
Dalen til Lunde

wrd.gif
431 KB
ppt.gif
3.636 KB
wrd.gif
52 KB
wrd.gif
54 KB
wrd.gif
25 KB
wrd.gif
25 KB
     

Spørsmål til tur med
MS Telemarken

Fasit til tur med
MS Telemarken

Tur fra Akker-
haugen til Lunde

wrd.gif
450 KB
ppt.gif
2.534 KB
wrd.gif
73 KB
wrd.gif
27 KB

Tur fra Lunde
til Akkerhaugen

wrd.gif
414 KB
ppt.gif
2.584 KB
wrd.gif
72 KB
wrd.gif
26 KB
| More